MacBook để lâu không tắt có sao không?

Apple MacBook

Hầu hết các thiết bị máy tính, bao gồm cả MacBook, đều có ba trạng thái tiêu thụ năng lượng khi không được sử dụng: chế độ ngủ, ngủ đông và tắt hoàn toàn. Khi ở chế độ ngủ, máy tính sẽ tự động tắt một số thành phần như bộ xử lý, ổ cứng […]